Organizator:

Colian Developer na Targach

Podziel się

Misją Colian Developer jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich na najwyższym poziomie, dążąc do pełnej satysfakcji klientów i komfortu użytkowników w długim horyzoncie czasowym.

Działania Colian Developer cechuje poszanowanie zasad etyki biznesu, dbałość o dobre relacje z partnerami, a także troska o stan środowiska naturalnego i otoczenie urbanistyczne.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowanych pracowników, co umożliwia deweloperowi budowanie przestrzeni coraz lepiej odpowiadających na współczesne potrzeby mieszkańców polskich miast.

Integralny związek z Grupą Colian zdeterminował główny obszar działalności, która koncentruje się na rewitalizacji obszarów poprzemysłowych - przekształceniu ich w wartościowe pod kątem architektonicznym i funkcjonalnym układy urbanistyczne z jednoczesnym poszanowaniem historii i kontekstu miejsca.

W portfolio Colian, znajdują się m. in. takie inwestycje, jak Gabary 5, Osiedle Goplana czy Tarasy Bernardyńskie.

Więcej o deweloperze na stronie www >>> https://coliandeveloper.pl/

Z ekspertami z Colian Developer będziecie mogli porozmawiać na stoisku E7, podczas wiosennej edycji Targów Mieszkań i Domów.

Zapraszamy na Targi!