Organizator:

Informacja o przetargu: Tulce

Podziel się

Grupa MTP ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Tulce.

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce, obejmującej działkę gruntu numer 85/3, obręb ewidencyjny 302106_2.0010, Tulce, identyfikator działki 302106_2.0010.85/3, o obszarze 39,7005 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udostępnione są: