Organizator:

Kup mieszkanie bezpiecznie!

Podziel się

Bezpieczny zakup – czyli jaki? Przecież każdy powinien być bezpieczny! Otóż… niestety nie. Praktyka zna wiele transakcji, co do których prawidłowości można mieć wątpliwości. W jaki więc sposób kupować? O tym mówi kampania informacyjna Partnera Targów- Polskiego Związku Firm Deweloperskich pod hasłem Bezpieczny Zakup. Przypomina, że prawa nabywców są ściśle chronione.

O czym warto pamiętać?

1. Wybór sprawdzonego dewelopera.

Jak sprawdzić? Deweloper dysponuje prospektem informacyjnym. Jest to dokument zawierający szereg istotnych informacji o firmie, w tym o planowanych inwestycjach i ich źródle finansowania. Jeżeli firma dodatkowo należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich (można to sprawdzić samodzielnie na www.pzfd.pl) warto rozważyć zakup nieruchomości właśnie u niej.

2. Opinie, opinie, opinie.

Nic nie zastąpi „poczty pantoflowej” czyli zasięgnięcia języka u mieszkańców poprzednich inwestycji. Warto osobiście zobaczyć dotychczasowe realizacje firmy deweloperskiej, nie zaszkodzi również chociażby przejrzenie internetowych opinii nt. wiarygodności dewelopera.

3. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

Księga wieczysta to kopalnia wiedzy na temat nieruchomości. Każdy przyszły nabywca może uzyskać numer księgi wieczystej interesującej go nieruchomości od dewelopera – dane te znajdują się także w prospekcie informacyjnym. To w księdze wieczystej zapisane są potencjalne obciążenia nieruchomości więc jej sprawdzenie powinno być obowiązkowym punktem checklisty nabywcy przed zakupem. Również w księdze podlega ujawnieniu informacja o zawartej umowie deweloperskiej i wynikającym z niej obowiązku późniejszego zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.

4. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Gwarantuje bezpieczeństwo środków finansowych przeznaczonych na zakup. Dopiero gdy deweloper zakończy pewien etap inwestycji otrzymuje pieniądze z rachunku powierniczego prowadzonego przez bank. Wypłacane środki mogą być wykorzystane przez dewelopera jedynie w celu finansowania bądź refinasowania danej inwestycji. Deweloper nie może wykorzystać pieniędzy nabywców na inne cele niż realizacja przedsięwzięcia, a bank ma obowiązek to na bieżąco weryfikować.

5. Forma aktu notarialnego.

Umowa w formie aktu notarialnego jest obowiązkowa, co oznacza, że może zostać podpisana wyłącznie u notariusza! Notariusz z pewnością udzieli odpowiedzi na pytania nabywcy, a co najważniejsze – jest zobowiązany do sprawdzenia umowy pod kątem zgodności z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu. Można go nazwać dodatkowym gwarantem bezpiecznej transakcji.

WAŻNE Nabywca oraz deweloper dzielą się po połowie kosztami tego etapu transakcji.

6. Odstąpienie od umowy

Przesłanki, wymienione wprost w ustawie o ochronie praw nabywcy, przewidują rozwiązanie umowy z takich przyczyn jak opóźnienia w realizacji inwestycji, istotne wady nieruchomości czy nieprawidłowości występujące w prospekcie informacyjnym. W takiej sytuacji klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkami wskazanymi w ustawie.

7. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Instytucja chroniąca nabywców przed utratą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Gwarantuje nabywcom mieszkań, będącymi osobami fizycznymi, kupującymi nieruchomość na własne cele mieszkaniowe, zwrot 100% wpłaconych środków w przypadku upadłości firmy deweloperskiej.

Uwaga: Żaden z deweloperów zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich do tej pory nie ogłosił upadłości.

 

Bardzo ścisła regulacja rynku deweloperskiego skutecznie wyklucza z działalności w branży podmioty nie realizujące inwestycji zgodnie z przepisami i zasadami dobrych praktyk, chociaż to długi proces. Misją PZFD jest uświadamianie społeczeństwa, jaką ważną rolę nie tylko dla gospodarki kraju, ale i rodzin w ich codziennym życiu odgrywają deweloperzy jako  budowniczy miast. Związek wspiera firmy członkowskie poprzez m. in. działania edukacyjne i dąży do tego, aby każda inwestycja była świadectwem ulepszania rynku deweloperskiego w Polsce.

Na podstawie materiałów informacyjnych PZFD opracowała: Barbara Borowska – Dyrektor Oddziału Poznańskiego PZFD.