Organizator:

Strefa Miejska

Podziel się

W Strefie Miejskiej spotkacie Państwo przedstawicieli miejskich instytucji – Biura Obsługi Inwestorów, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

W Strefie Miejskiej prezentowana będzie oferta inwestycyjna miasta Poznania, kierowana zarówno do deweloperów, jak i do indywidualnych nabywców. Na promowane nieruchomości składają się te, które niebawem będzie można nabyć przystępując do organizowanych przez Miasto przetargów, jak i te, które dopiero w dalszej perspektywie czasowej (nawet kilkuletniej) znajdą się w sprzedaży. Umożliwi to klientom wcześniejsze zapoznanie się z planami sprzedażowymi Miasta oraz pozwoli na przygotowanie się do ewentualnego zakupu.

Wśród prezentowanych nieruchomości znajdą się tereny położone w różnych lokalizacjach, o funkcjach usługowych, produkcyjnych, mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, zaś szczegółowych informacji dotyczących warunków i możliwości ich nabycia będą udzielać pracownicy, zajmujący się na co dzień ich sprzedażą.

Również w Strefie Miejskiej będzie można zapoznać się z założeniami polityki przestrzennej Poznania, w szczególności w zakresie informacji o obowiązujących i opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Poznania. Odwiedzający będą mogli dowiedzieć się czy na interesujących ich nieruchomościach obowiązują lub są sporządzane plany miejscowe oraz co dla tych terenów przewiduje Studium. Prezentowane będą również najciekawsze pomysły miejskich planistów na rozwój Poznania.

Przedstawiciele Miasta zaprezentują potencjał stolicy Wielkopolski, nie tylko w aspekcie zakupu nieruchomości, lecz także w zakresie jakości życia, dostępu do usług edukacyjnych, możliwości rozwijania biznesu oraz zachęt inwestycyjnych.

Zapraszamy na nasze stoisko, postaramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto mieszkać i inwestować w Poznaniu.